Στεργιούλας Γεώργος


Σπίτι - Εξοπλισμός

Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Δορυφορικά συστήματα