• info@exodosclub.gr

  Όροι και οδηγίες χρήσης της EXODOS CARD

  Foto new card blu nameΤι είναι η EXODOS CARD

  Η EXODOS CARD είναι μια κάρτα προνομίων που φέρει το εμπορικό σήμα του EXODOS CLUB και η οποία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να απολαμβάνουν όλων των συμφωνηθέντων προνομίων, εκπτώσεων, προσφορών, δώρων κ.λπ. που παρέχουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και καταστήματα.

  Η EXODOS CARD φέρει το διακριτικό σήμα του EXODOSCLUB, την ημερομηνία λήξης, τον κωδικό αριθμό της κάρτας/έκδοσης και το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου χρήστη. Οι προσφορές και τα προνόμια ισχύουν για τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας, το όνομα του οποίου αναγράφεται ευκρινώς στο εμπρόσθιο τμήμα της, η οποία είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη, καθώς και για τα μέλη τη οικογένειας του, εφόσον αναγράφεται αυτό ρητά στο εμπρόσθιο τμήμα, απαγορευμένης της προσφοράς σε τρίτα, διαφορετικά άτομα. Το EXODOSCLUB μπορεί επαληθεύει τα ατομικά στοιχεία των αιτούντων και κάτοχων με τηλεφωνική η με οποιαδήποτε άλλη μορφή προσωπική επικοινωνίας.

  Πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν καρτών

  Για διαφημιστικούς λόγους υπάρχει περίπτωση το EXODOS CLUB να κυκλοφορήσει κάρτες χωρίς το όνομα του κατόχου οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άνεργους, ηλικιωμένους κλπ). Οι δωρεάν κάρτες θα έχουν περιορισμένη διάρκεια χρήσης ανάλογα με το πρόγραμμα marketing που ισχύει στη δεδομένη στιγμή.

  Στην περίπτωση αυτή νόμιμος χρήστης είναι ο εκάστοτε κάτοχος και φέρων την κάρτα ανεξαρτήτως ονόματος και μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας μέχρι την λήξη της ημερομηνίας που θα αναγράφεται ευκρινώς στο εμπρόσθιο τμήμα της κάρτας.

  Για τις κάρτες που θα φέρουν το όνομα του κατόχου και χρήστη, στην διακριτική ευχέρεια των συνεργαζομένων επιχειρήσεων και καταστημάτων θα βρίσκεται η δυνατότητα να ελέγχουν εάν ο φέρων την EXODOS CARD είναι και ο νόμιμος κάτοχος αυτής.

  Η EXODOS CARD ως κάρτα μέλους

  Η EXODOS CARD είναι η κάρτα μέλους του exodusclub, δεν είναι πιστωτική ούτε χρεωστική αλλά αποκλειστικά κάρτα προνομίων και ανήκει κατά κυριότητα στον ιδιοκτήτη του EXODOS CLUB και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει εάν ζητηθεί αυτή από το EXODUSCLUB.   Απαγορεύεται αυστηρά στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

  Ποια δικαιώματα παρέχει στα μέλη

  Η απόκτηση, κατοχή και επίδειξη της EXODOS CARD παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό της, να κάνει χρήση όλων προνομίων, εκπτώσεων, κινήτρων και πάσης φύσεως προσφορών όπως έχουν συμφωνηθεί με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και καταστημάτων που γνωστοποιούνται και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.exodosclub.gr

  Ισχύς της κάρτας

  Η κάρτα ισχύει μέχρι της ημερομηνίας που αναγράφεται ευκρινώς στο εμπρόσθιο τμήμα της. Σε κάθε περίπτωση η συμβαλλόμενη επιχείρηση υποχρεούται και μπορεί να ελέγχει την ημερομηνία ισχύος της κάρτας EXODOS CARD. Σε περίπτωση λήξης της ημερομηνίας ισχύος της κάρτας υποχρεούται να μην κάνει αποδεκτή την κάρτα και να αρνηθεί την παροχή των προσφορών και εκπτώσεων. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης η κάρτα θα πρέπει να ανανεωθεί. Η συνέχιση της χρήσης της δίνει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε επιχείρηση να κάνει παρακράτηση της κάρτας επιστρέφοντας την στο EXODOS CLUB.

  Αυτοκόλλητο Σήμα του EXODOSCLUB – Πότε δεν ισχύει η κάρτα

  Οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν επικολλημένο σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος το αυτοκόλλητο σήμα του “EXODOS CLUB.

  Για τα εμπορικά καταστήματα δεν ισχύει σε περιόδους επισήμων εκπτώσεων. Η ισχύς της σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται σε προσφορά ή έκπτωση από την ίδια την επιχείρηση, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του υπευθύνου αυτής. Επίσης δεν ισχύει σε χρονικά διαστήματα( μήνες, ήμερες, ώρες) που αναγράφονται στην παρουσίαση της επιχείρησης παρόχου. Για τις επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κλπ ) συνήθως ισχύει για παρέα έως 4 ατόμων που συνοδεύουν το μέλος κάτοχο της κάρτας έκτος και αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρουσίαση της επιχείρησης παρόχου.

  Επίδειξη της κάρτας από τον κάτοχο - μέλος του EXODOSCLUB

  Ο κάτοχος και χρήστης της κάρτας υποχρεούται να την επιδεικνύει, για μεν τα καταστήματα εστίασης ταυτόχρονα με την παραγγελία και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόδειξης ή τιμολογίου, για δε τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις πριν την έκδοση της σχετικής απόδειξης ή τιμολογίου και μόνον υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 1) ότι έχει ενημερωθεί , μέσω της ιστοσελίδας www.exodosclub.gr για την παραμονή της εκάστοτε επιχείρηση στο δίκτυο του EXODOSCLUB και ότι δεν έχει διακοπεί η συνεργασία αυτή, 2) ότι η κάρτα βρίσκεται εν ισχύ 3) ότι σε περίπτωση που το όνομα του κατόχου αναγράφεται στο σώμα της κάρτας, ο εκάστοτε χρήστης και ο κάτοχος είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της προσφοράς, έκπτωσης. Στην διακριτική ευχέρεια της συνεργαζόμενης επιχείρησης βρίσκεται η δυνατότητα να ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο εάν το όνομα του νόμιμου κατόχου είναι ίδιο με αυτό του εκάστοτε χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να κάνει να κάνει παρακράτηση της κάρτας επιστρέφοντας την στο EXODOS CLUB.

  Το Μέλος υποχρεούται επίσης να παραδίδει την κάρτα στο συνεργαζόμενο κατάστημα η επιχείρηση με την παραγγελία, εάν είναι κατάστημα εστίασης ή κατά την πληρωμή του λογαριασμού για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η οποία κάρτα θα επιστρέφεται κατόπιν στο Μέλος .

  Υποχρέωση ενημέρωσης για τις συνεργασίες των επιχειρήσεων και τις προσφορές

  Ο νόμιμος χρήστης και κάτοχος, πριν κάνει χρήση της κάρτας, υποχρεούται να συμβουλεύεται τις προσφορές των συνεργαζομένων καταστημάτων.

  Απώλειας της κάρτας

  Σε περίπτωση που το μέλος χάσει την κάρτα, μπορεί με απλή αίτηση να ζητήσει την έκδοση νέας, με επιβάρυνση τα έξοδα αποστολής και εκτύπωσης της κάρτας, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τον κωδικό αριθμό της απολεσθείσας κάρτας ώστε να ακυρωθεί αυτή. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του EXODOSCLUB στο τηλέφωνο και το mail που αναγράφεται στο οπίσθιο μέρος της κάρτας.

  Ανανέωση κάρτας

  Μετά την λήξη της κάρτας ο κάτοχος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της και η κάρτα δεν θα γίνεται αποδεκτή από τα συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Για την ανανέωση της κάρτας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του EXODOS CLUB στο τηλέφωνο και το mail που αναγράφεται στο οπίσθιο μέρος της κάρτας.

  Υποχρέωση αποδοχής των ανωτέρω όρων

  Ο κάτοχος και ο χρήστης της κάρτας δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους κανόνες, όρους και οδηγίες χρήσης της παρούσης κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει.

  Όροι και οδηγίες χρήσης της EXODOS CARD

  www.exodosclub.gr

  Το www.exodosclub.gr είναι μια online πλατφόρμα επικοινωνίας που συνδέει το δίκτυο των εκατοντάδων επιλεγμένων επιχειρήσεων και καταστημάτων με τους χιλιάδες καταναλωτές μέλη του. Στη συνέχεια μέσα από ένα έξυπνο σύστημα προσφορών, προνομιών και εκπτώσεων καθοδηγεί τους καταναλωτές μέλη προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αυξάνοντας έτσι την πελατεία τους και ταυτόχρονα βελτιώνει το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των μελών.

  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Search

  Σύνδεση χρήστη  Not registered yet?

  Join the system.

  Create an account